فیزیک دوم دبیرستان فصل5 چگالی

حجم فایل : 449.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل5(چگالی) چگالی:
یکی از مشخصات ذاتی هر ماده ای چگالی آن است.
چگالی یعنی جرم یکای هر جسم.

واحد اصلی چگای است واحد فرعی آن می باشد. نکته:
برای محاسبه ی چگالی آلیاژ یا مخلوط ها از رابطه ی زیر می توان استفاده کرد. پایان...